Search
About us
Research Centers
Key Laboratories
Research
Faculty
Recent Publications
International Cooperation
News
Resources
Education & Training
Join Us
Societies & Publications
Papers
Links
 
  Location: Home >> About us >> Supporting Divisions
Supporting Divisions

Core Facility Center
Head
 
Staff
Minghua Tian, Xinfang Liu,Kunfan Liu

 

Research Resources Center
Head
Guang xing Qiu
Deputy Head Deguo Wu
Staff
Weijing Wang, Dan Wang, Jianxing He, Kai Du,Qinghua Zhao,Huanjie Sun, Lixia Zhang, Xiangqun Li,Xinxue Zhang, Jiankang Jing,Jianmin Li, Lingjuan Luo,  Ning Hou

Graduate Department
Head
Tian Guan
Staff
Yonghong Sun  Jiaqiang Zheng  Qinqin Zhang

<

 

Information and Network Service Department
Head
Minghong Zhang
Staff
Daming Zhang, Peng Liu

 

Journal Editorial Office
Head
Shaowu Li
Staff
Xin Yu, Yan Zhang, Xiaofang Chen, Yubo Han,Ying Zhang

 

Office of Genetics Society of China
Head
Yongbiao Xue
Deputy Head Changcheng Wang

 

Property and Construction Office
Head
Hong Ji
Staff
Xiaoling Zhang, Xiaoyue Luo, Yuming Chu, Jianzhong Liao,Wei Zhang