Search
About us
Research Centers
Key Laboratories
Research
Faculty
Recent Publications
International Cooperation
News
Resources
Education & Training
Join Us
Societies & Publications
Papers
Links
 
  Location: Home >> About us >> Management
Management

Executive Office

Head

Chunguang Liu

Staff

Yuhua Chen

Xiaohui Yang

Junling Yan

Jianjun Song

 

Hongyue Zhou

Lei Qi

Bing Xie

Guoliang Chen

 Shun Ji Li Du  

 

 

Division of Management and Finance

Head

Dianwen Cao

Staff

Huiying Lv

Hongman Fang

Kexin Zhang

Minjie Qi

 Hanwen Liang   

Financing Department

 

 

 

 

Staff

Jian Yuan

Yongqiang Zhao

Haitao Wu

Guiyan zhang

     

 

 

Division of Finace and Budget

Head

Peizhi Gu

 

 

 

Staff

Jian Yuan

Yongqiang Zhao

Haitao Wu

Guiyan zhang

 Hui Li   

 

 

Division of Human Resources

Head

Ning Wang

 

 

 

Deputy Head

Han Jiang

 

 

 

Staff

Jing Wang

Heping Cui

Xiaoshi Zhong

 

 

 

Division of Assets

Head

Xiangdong Deng

 

 

 

Staff

Qingqing Sun

Fang Zhang

Lin Wang

Shuguang Ouyang

Logistics Center

 

 

 

 

Deputy Head

Haiying Shuang

 

 

 

Staff

Shutian Fan

Xuejun Liu

Yajie Li

 

 

 

Division of Investigation and Audit

Head

Jianyin Si

 

 

 

Staff

Huixian Wang